fredag 14 december 2012

Mångkulturalism


Idag var det politikerbesök på skolan, det var SDU som var på besök, en hel del elever var upprörda kring detta. Jag skall inte gå in i politiska diskussioner här, vare sig för eller emot. Men besöket föranledde ändå att jag funderade på begreppet mångkulturalism och fann åter vilken som är den bästa symbolen som finns för mångkulturalism; en maträtt med både italienska och turkiska rötter. Den har skapats av libaneser i Sverige. Kan det bli bättre? Möjligen skulle varianten med pommes på vara mer mångkulturell.

1 kommentar: