måndag 17 december 2012

Jobba som religionslärare


Att vara religionslärare är spännande och kul. Man får lära ut vad människor i olika delar av världen tror på, deras kultur och etik. En annan dimension av religionsämnet är det rent teologiska där man verkligen får använda hjärnan för att förstå olika resonemang. Det är olika i hur hög grad man kan komma in på detta i olika klasser. I regel är det stort intresse för ämnet, men en sak får man göra mycket, man får krossa fördomar. Eleverna har fördomar, som är lättförståeliga- de florerar i media på många olika sätt- men likväl fördomar. Mest fördomar finns det om Katolska kyrkan, Pingströrelsen och Islam. Jag undrar varför så många tror att Katolska kyrkan är fundamentalister? Faktum är ju att Katolska kyrkan idag accepterar evolutionen för att ta ett exempel. Likaså är det många som tror att alla muslimer, framför allt profeten Muhammed själv, är extremt kvinnofientliga. Givetvis kan grupper som talibanerna förstärka en sådan bild, men jag brukar ta upp att ingen person under hela historien har ökat kvinnans status mer än just nämnda profet under sin livstid.

Sedan finns det frågan om vad som är en religion och vad är en gud? Martin Luther sade i den stora katekesen att:


”en Gud kallas det, som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tager sin tillflykt till. Att hava en Gud är alltså ingenting annat än att av hjärtat förtrösta och tro på honom, såsom jag ofta har sagt, att allenast hjärtats förtröstan och tro gör både Gud och avgud. Är tron och förtröstan rättskaffens, så är och din Gud den rätte. Är åter din förtröstan falsk och orätt, så är det icke därvid fråga om den rätte Guden. Ty det tvenne höra samman: tro och Gud. Det, varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig, är, säger jag, i verkligheten din Gud.

Enligt Luthers definition är inte frågan om man har en gud eller inte utan vilken gud man har. Detta tål väl att funderas över. Är det rimligt att se det på detta sätt och se allt som möjliga gudar? Så att ”marknaden”, Manchester United, Luther själv, Astrid Lindgren eller Apple kan räknas som gudar? (I det sista fallet kan man verkligen fundera över det när folk vallfärdar till Steve Jobs hem.) Det är hur som helst väl värt att fundera över frågan. Det får mina elever ibland. J

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar