måndag 20 juni 2016

Den moderna världen III

Italien- futurism och fascism

I Italien hade Filippo Tommaso Marinetti år 1909 publicerat det futuristiska manifestet, en krigsförklaring mot all traditionell konst. Man ville riva historiska byggnader, museum och biblioteken. Den nya estetiken präglades av fart, kamp och aggressivitet, men även av folkmassorna.  Manifestet hyllade kriget och föraktade feminism och moralism. Marinetti vidareutvecklade sina tankar i olika tekniska manualer om hur framtidens litteratur, musik och konst skulle vara.

Efter första världskriget kom många italienska futurister, däribland Marinetti, att bli medlemmar i den nya fascistiska rörelsen, ledd av Benito Mussolini. Det är svårt att säga exakt vad som kännetecknade denna rörelse, men från futurismen kom tanken på att man var på ”historiens sida”, hyllandet av tekniken och den moderna konsten och kriget som ett mål och inget medel. Även tilliten till det kollektiva kan man spåra hos futurismen. Till detta kom en aggressiv nationalism, ett hat mot socialism, kungahuset och katolska kyrkan (när Mussolini fick makten kom han att negligera de två sista). En stark kropps- och idrottskultur utvecklades. Man ville rena människan och skapa något nytt i stället för det samhälle som man ansåg var sjukt. Allt fogades samman med den starka härskarkulten ”Mussolini har alltid rätt”, där en stark handlingskraft var det centrala och olika ideologiska ståndpunkter kunde förändras snabbt.

File:Como, ex casa del fascio 04.JPG

Casa del Fascio (Como). Giuseppe Terragni (1932-36)

 
EUR

En världsutställning planerades genomföras i Rom 1942. Till denna byggdes E42, eller senare EUR (Esposizione Universale di Roma), en stadsdel i Rom byggt med fascismens formspråk.  Chefsarkitekt var Marcello Piacentini och arbetet startades 1938, men kom att avstanna 1942 pga. andra världskriget. Först 1951 återupptogs arbetet. EUR har inspiration från det romerska imperiet, men framförallt från modernismen och funktionalismen i synnerhet.

File:Roma Palazzo della Civiltà Italiana BW - from Commons.jpg

EUR. Palazzo della Civilá Italiana (”det kvadratiska Colusseum”).  Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula och Mario Romano (1938-1943)EUR. Palazzo dei Ricevimenti e Congressi. Adalberto Libera (1938-1954)


Bildförteckning
Casa del Fascio
foto: Sailko 2012
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Como,_ex_casa_del_fascio_04.JPG

Palazzo della Civilá Italiana

foto: BlackCat
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Roma_Palazzo_della_Civilt%C3%A0_Italiana_BW_-_from_Commons.jpg

Palazzo dei Ricevimenti e Congressi 

Foto: Alberti1492
https://en.wikipedia.org/wiki/EUR,_Rome#/media/File:Palazzo_dei_Congressi_a_EUR_Roma.jpg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar