söndag 19 juni 2016

Den moderna världen I

En liten start på en presentation av den moderna arkitekturen. Kritisera gärna språk och innehåll.

Den moderna världen

En ny värld hade öppnat sig för människorna, den moderna världen. Borta var kyrkans allenarådande dogmer, de gamla auktoriteterna och hela den gamla världen. Den moderna världen var den nya människans, industriernas och automobilernas. Gränser spelade ingen roll. Upplysningens idé om nyttan, förnuftet och framåtskridandet härskade. Det fanns inget man kunde lära av historien. Framtiden tillhörde de unga.
1800-talet hade berett vägen. Romantiken hade börjat upplösandet av de strikta regler som omgav konsten. Filosofen Friedrich Nietzsche hade talat om en övermänniska som är fri från all ”vanlig” moral och skapar sig sin egen moral. Karl Marx hade talat om det klasslösa samhället där människan skulle bli jämlik, såväl rättighetsmässigt som ekonomiskt. Kvinnorörelsen hade börjat växa sig stark. Charles Darwin hade med sin evolutionslära utmanat kyrkans lära. Nya kommunikationsmedel hade gjort att det gick snabbare att resa. Kulturinfluenser kom från hela jorden.

Bilen- symbolen för moderniteten

Det finns flera tekniska innovationer som blivit symboler för det moderna samhället, men ingen har haft den betydelse som bilen. Bilen är mer än ett transportmedel, den symboliserar många olika saker, som kan vändas i sin motsats:
·         Välstånd, både för den enskilde ägaren till hela samhället.
·         Framgång. I det moderna samhället har framgång mätts i materiella ting och bilen symboliserar framgång då det är den dyraste sak vi normalt kan ta med oss.
·         Framsteg. Genom att bilen hela tiden får nyare och mer avancerade modeller så symboliserar den framgången.
·         Individualisering och privatisering. Genom att bilen är individen egendom och att det är ett privat område, där vi rör oss genom den offentliga sfären kan bilen stå symbol för detta.
·         Frihet. Bilen kan stå för både den individuella friheten som en demokratisk frihet och jämlikhet.
·         Rörlighet. Bilen är en förlängning av kroppen som vi tar för given och anpassar vårt liv efter.
·         Bekvämlighet. Bilen är en bekväm plats från vilken vi kan betrakta omvärlden och som kan hjälpa oss att organisera vardagen. Den förändrar vår syn på landskapet och hur vardagen kan eller bör organiseras.
·         Trygghet. Bilen skyddar mot oväder och mot andra människor. Den ger en känsla av förutsägbarhet i vardagens transporter.

·         Geografisk markör. Bilen kan, i många men inte alla fall, knytas till en speciell kultur och tidsperiod (t.ex. amerikanska 50-tals bilar). 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar