lördag 25 juni 2016

Den moderna Världen XIII

Funkis runt om i Sverige

En milstolpe i senfunkisen runt om i Sverige är kulturhuset i Eslöv. Arkitekten Hans Asplund (son till Gunnar Asplund) vann en pristävling 1947 och 1955 invigdes kulturhuset. Hela kulturhuset, in i minsta detalj är designad av Asplund, som inte sparade på dyrbara material. Asplund kom senare att kraftfullt vända sig mot modernismen i boken Farväl till funktionalismen (1980).

File:Medborgarhuset-1.jpg
Kulturhuset i Eslöv. Hans Asplund (1955)


Ett annat viktigt senfunktionalistiskt verk var Åke E. Lindqvists Katedralskolan i Växjö. Lindqvist ritade främst skolor och Katedralskolan blev hans främsta verk, även om stora förändringar skett.


Katedralskolan (Växjö). Åke E. Lindqvist (1958)

Miljonprogrammet

Sverige hade efter andra världskriget ett stort bostadsunderskott. De s.k. rekordåren från krigets slut till 1973-74 gav Sverige en mycket stark ekonomisk position. Även om många hus byggdes fram till 1960 så var trångboddheten stor. År 1965 fattades ett riksdagsbeslut som skulle skapa en miljon nya bostäder 1965-1974. Kommunerna fick möjlighet att köpa upp landområden och förmånliga lånevillkor mot att de byggde storskaligt. Eftersom de funktionalistiska stadsplanerna dominerade så blev miljonprogrammets områden oftast byggda i egna bostadszoner.


Rinkeby i västra Stockholm. Ett område som tillsammans med Hammarkullen i Göteborg och Rosengård i Malmö ofta exemplifierar miljonprogrammet.


I Stockholm och Göteborg kom kranskommunerna att bygga mycket, då de även lockades med tunnelbana/spårvagnstrafik till dessa ytterområden.

Miljonprogrammets hus var såväl som höghus, lägre hyreshus samt småhus.


I början av 1970-talet började det på många orter bli svårt att hyra ut lägenheterna, speciellt de dyrare. Befolkningsökningen hade avstannat, den höga inflationen gjorde att många byggde villor, de nya bostadsområdena i miljonprogrammet skapade olustkänslor. Bostadsbristen hade ändrats till ett överskott på bostäder. På flera håll kom man att riva hyreshus som saknade hyresgäster. I många fall kom miljonprogrammets område att befolkas av nysvenskar.

Bildförteckning:
Kulturhuset i Eslöv
Foto: David Castor 2009
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medborgarhuset-1.jpg
Katedralskolan
Foto: Bengt Oberger 2009
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ke_E._Lindqvist#/media/File:Katedralskolan_i_Vaxjo_1.JPG
Rinkeby
Foto Holger Ellgaard 1988
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rinkeby_mot_nordost_1988.jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar