onsdag 22 juni 2016

Den moderna världen IX

Modernistiska städer

Funktionalisterna fick ett par möjligheter att skapa helt nya städer. Chandigarh i Indien och Brasilia i Brasilien är de mest kända.

I samband med att Indien hade blivit självständigt och delats i Indien och Pakistan hade delstaten Punjab också blivit delad. I den del som kom att tillhöra Pakistan låg huvudstaden Lahore. Det indiska Punjab behövde en ny huvudstad.

Den indiske premiärministern Nehru ville ha en modern stad för det nya moderna Indien. I detta lät han Le Corbusier planlägga och rita den nya staden Chandigarh. Staden blev, helt i CIAM:s tankar, uppdelad i zoner för olika ändamål.

File:Palace of Assembly Chandigarh 2006.jpg
Palace of Assembly (Chandigarh, Indien). Le Corbusier (1953).

File:Open Hand Monument in Chandigarh.jpg
Den öppna handen. Le Corbuiser (1964). Denna skulptur är Chandigarhs symbol

I Brasilien hade man redan 1891 tagit ett beslut om att skapa en ny huvudstad i inlandet. På 1950-talet anordnade man en tävling hur den nya staden skulle utformas, och 1957 vann Lúcio Costa (1902-1996) tävlingen med sitt förslag där staden ordnades efter en öst-västlig axel med officiella byggnader och en lätt böjd nord-sydlig axel med bostadsområden. Tillsammans bildar de bägge axlarna formen av ett flygplan.

File:Vista do espaço de Brasília e arredores (2).jpg
Satellitbild över Brasilia

Den främste arkitekten i Brasilia var den brasilianske arkitekten Oscar Niemeyer (1907-2012) som ritade de flesta officiella byggnaderna.

File:Brasilia Congresso Nacional 05 2007 221.jpg
Brasilien Nationalkongress (Brasilia). Oscar Niemeyer (1960)


Brasilia byggdes i en kompromiss modernism helt i Le Corbusiers efterföljd. Det har framkommit problem med att i det varma klimatet bygga i glas och betong. Likaså har staden, som byggts för 500 000 invånare idag (2016) fem gånger så många, vilket orsakat en stor slum. 

Bildförteckning:
Palace of Assembly
Foto: duncid 2006
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palace_of_Assembly_Chandigarh_2006.jpg
Öppna handsmonumentet
Foto: Ravjot Singh 2008
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Hand_Monument_in_Chandigarh.jpg
Brasilia
Foto: NASA 2008
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vista_do_espa%C3%A7o_de_Bras%C3%ADlia_e_arredores_(2).jpg
Nationalkongressen
Foto: Mario Roberto Duran Ortiz
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brasilia_Congresso_Nacional_05_2007_221.jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar