onsdag 22 juni 2016

Den moderna världen VIII

Nybrutalismen

Le Corbusiers sena verk och de av honom inspirerade byggnader, framför allt i Storbritannien, kallas ofta för nybrutalism. Begreppet skall ha myntats av den svenske arkitekten Hans Asplund om Villa Göth i Uppsala 1950, men spred sig snabbt till Storbritannien. Framför allt utmärks ”stilen” av att man använt obehandlat betong och använt strukturen som dekoration.

Den brittiske arkitekturhistorikern Reyner Banham definierade nybrutalism som följande:
1.       Minnesvärdhet som en bild
2.       Strukturen visas tydligt
3.       Uppskattning av materialet som fond.

Nybrutalismen kom att få stor spridning över världen. Inte minst i delar av Östeuropa kom den att bli stark. I t.ex. Tjeckoslovakien såg man stilen som en ny nationell stil som skulle manifestera den moderna socialismen.

File:Villa Delin 2013.jpg
Villa Delin (Djursholm). Léonie Geisendorf (1966-70)
.               

File:Tricorn17.jpg         
Tricorn Centre (Portsmoth).                               

Owen Luder/Rodney Gordon (1966)

Boston City Hall 2004.jpg

 Boston City Hall. Kallman/McKinnell (1969)Nybrutalismen har fått mycket kritik, dels av estetiska kvalitéer, men också för att man byggt i material som inte passar till alla klimat. 

Bildförteckning:
Villa Delin
Foto: Holger Ellgaard 2013
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_Delin_2013.jpg
Tricorn Centre
Foto: Okänd 2006
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tricorn17.jpg
Boston City Hall
Foto: Antonello Musina 2004
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Boston_City_Hall#/media/File:Boston_City_Hall_2004.jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar