fredag 24 juni 2016

Den moderna världen XII

Norrmalmsregleringen

Under lång tid hade man i Stockholm diskuterat en omdaning av Norrmalm som i stor del var . 1933 utlöste man en tävling om hur stadsdelen skulle utvecklas. Bland över 350 olika förslag fanns förslag från Alvar Aalto och Le Corbusier (den senares förslag innebar att man skulle riva inte bara större delen av Norrmalm utan även Gamla Stan och delar av Södermalm för att bygga höghus). Inget av förslagen kom att realiseras, även om priser utdelades.

File:Markelius 1954.jpg
Sven Markelius 1954 med modell av Nedre Norrmalm.

File:Hoghus 1-5 2007a.jpg
”Hötorgsskraporna”. Helldén, Tengblom, Markelius, Lallerstedt, Backström & Reinius (1960-66)

År 1945 kom man att anta ett principförslag om Norrmalms omformning. Norrmalm skulle bli en zon för administration, handel, kontor, shopping och kultur helt i linje med CIAM:s tankar från Charter d’Athénes. Året efter, 1946, togs skisser fram för de fem höghusen vid Hötorget. 1953 antogs en lag som skulle det göra enkel att expropriera tomter på Norrmalm. 1952 på börjades rivningar på Norrmalm som fortsatte fram till 1970-talet. Över 700 hus revs, däribland många 1600-talshus.  

År 1962 och 1967 antogs nya planer som skulle göra Stockholms centrum tillgängligt för bilismen.
Till en början hade förnyelsen folkligt stöd, men när rivningarna eskalerade på 1960-talet började protesterna, hos olika grupper som vänsterradikala, konservativa och miljövänner. År 1971, när almar i Kungsträdgården skulle sågas ner hindrade aktivister detta. Efter denna händelse avstannade Norrmalmsregleringen, som hade planerats för ett större område, endast två av de fem planerade faserna i City 67 genomfördes.  I nästa stadsplan, Cityplan 1977, hade planer på vidare rivningar skrotats och bilismen fick anpassa sig till de vägar som fanns.

I andra städer i Sverige skedde liknande rivningar under 50–70-talen. Inte minst för att ge plats åt de nya varuhusen EPA och Domus revs mycket gammal bebyggelse. Till en början var Domushusen ritade för att passa in, men sedan blev det endast ekonomiska faktorer som påverkade.

File:Domus i Kristianstad.jpg

Domusvaruhuset i Kristianstad. Jan Lunding (1965)

Bildförteckning
Sven Markelius
Foto: okänd
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Markelius_1954.jpg

”Hötorgskraporna”
Foto: Holger Ellgaard 2007
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoghus_1-5_2007a.jpg
Domus
Foto: Väsk 2005
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domus_i_Kristianstad.jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar