måndag 20 juni 2016

Den moderna världen V

Tyskland

Tyskland var det stora förlorarlandet efter det första världskriget. Landet hade förutom att det förlorade stora landarealer och fick betungande krigsskadestånd förbjudits ha en mer än minimal krigsmakt och stämplats som den enda ansvariga för världskriget. Kejsaren hade abdikerat och kvar av det Tyskland som funnits innan kriget var den lilla krigsmakten, som paradoxalt nog fick en större makt, då den var den enda maktfaktorn som var i kontinuitet.

I det vakuum som uppstått efter kriget kom modernismen att blomstra tillsammans med andra kulturyttringar. Berlin blev under 1920-talet ett internationellt kulturcentrum. Det fanns en stor tilltro till framtiden. Den tyska filmen var i topp, den tyska teaterscenen var världsledande och inom arkitekturen och designens område kom Bauhausskolan att vara trendsättande.

Vid Hitler maktövertagande 1933 kom mycket av den tyska kulturen att tystas. Modernismen förhånades och man hade utställningar med urartad konst. Bauhausskolan stängdes och funktionalismens inflytande begränsades till trafiklösningar, industrier och liknande. Nazismens kultur var i många fall olik den italienska fascismen, inte minst i förhållande till tekniken och modernismen.

Walter Gropius och Bauhaus

Arkitekten Walter Gropius (1883-1969) kom 1919 att skapa Bauhausskolan då två konstskolor i Weimar slogs samman. Målet med Bauhaus var att överbrygga skillnaderna mellan arkitektur, bildkonst, skulptur och design och samtidigt överbrygga skillnaderna mellan s.k. finkultur och konsthantverk. Modernismen kom att få ett avgörande inflytande över skapandet.

          File:Bauhaus-Signet.svg
Bauhaus logga, skapad av Oskar Schlemmer. 


File:Bauhaus.JPG
Skolan i Dessau, Walter Gropius (1925)


Gropius skrev i Bauhaus-manifestet att konsten och tekniken skulle samverka till helheten, och att man strävade efter en estetisk helhetssyn där hantverkssynen var väsentlig. Det sociala ansvaret var viktigt. Den ideala byggnaden sågs som målet. Men skolan hade även mycket stor betydelse för grafisk design och typsnitt, inte minst genom den ungerska konstnären och formgivaren László Moholy-Nagy.

År 1925 flyttade Bauhaus till Dessau, och 1932 till Berlin efter att nazisterna fått makten i Dessau. Gropius hade 1928 avgått som rektor. Skolan upplöstes av nazisterna 1933.
Gropius kom att verka som arkitekt i Tyskland efter kriget. Ett stort projekt, som namngavs efter arkitekten efter hans död, Gropiusstadt, var en stadsdel i Västberlin.

File:Barcelonachair.jpg
Barcelona-fåtöljen. Ludwig Mies van der Rohe (1929)Den tyske arkitekten och formgivaren Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) var en annan tongivande inom Bauhaus. Hans stålrörsmöbler blev mycket kända. Han var rektor för Bauhaus 1930-1933. 1937 emigrerade han till USA efter att nazisterna klassat hans verk som otyska. Han fortsatte sin karriär där. 

Bildförteckning
Bauhaus-loggan
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bauhaus-Signet.svg
Bauhausskolan i Dessau
Foto: Detlef Mewes 2003
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bauhaus.JPG
Barcelona-fåtöljen
Foto: Pawel T Jochym 2004
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barcelonachair.jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar